Bệnh thần kinh ngoại biên

Các yếu tố sinh học (biofactor) không chỉ cần thiết cho hoạt động của các hệ thống quan trọng của chúng ta như tim, não hoặc các cơ quan nội tạng, mà trên hết là chúng cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Chúng cũng có thể có hiệu quả về mặt trị liệu.

Cho dù chúng ta di chuyển, suy nghĩ, nói chuyện hay cảm nhận – tất cả những quá trình này chỉ có thể diễn ra một cách có kiểm soát miễn là thông tin được truyền đi một cách trơn tru – nói cách khác, là khi hệ thần kinh hoạt động tốt. Nó kiểm soát tất cả các quá trình, đặc biệt là các cơ quan. Các yếu tố sinh học đóng góp thiết yếu vào sự hoạt động trơn tru và hiệu quả của hệ thống phức tạp này.

Các Sản phẩm của Chúng tôi