Trách nhiệm của chúng tôi

Trợ giúp cho Tanzania: Giáo dục mở ra các triển vọng trong tương lai

"Đến gần hơn – trợ giúp tốt hơn", phương châm làm việc của Wörwag Pharma, cũng được áp dụng cho nền tảng cam kết xã hội của chúng tôi: Không chỉ về mặt tài chính, mà với nguồn lực cá nhân đáng kể, công ty đã và đang hỗ trợ các dự án viện trợ nhân đạo ở Châu Phi. Điều cần thiết là phải "đến gần" dự án quyên góp và những người dân tại địa phương để có thể trợ giúp tốt hơn.

Một lớp học ở trung tâm dạy nghề Namtumbo
Một lớp học ở trung tâm dạy nghề Namtumbo

Gesundheitsthemen

Kể từ năm 1997, chúng tôi đã hỗ trợ nhiều dự án viện trợ nhân đạo khác nhau của Nhà thờ Moravian ở Tanzania, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các trường dạy nghề: Tại thành phố nhỏ Namtumbo, miền nam Tanzania, một trung tâm dạy nghề mới của Nhà thờ Moravian (Herrnhuter Brüdergemeine) có thể được mở cửa và Wörwag Pharma chi trả phần lớn chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị. Nhờ đó, những người trẻ tuổi có thể hoàn thành khóa đào tạo của mình để trở thành thợ may, thợ mộc, thợ điện hoặc chuyên gia máy tính tại Namtumbo có kết cấu yếu kém - và có cơ hội tự quyết định cuộc sống của mình.

Những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên của trường dạy nghề ở Songea

Theo mô hình tương tự, một trung tâm đào tạo đã ra đời vào năm 2013 tại Songea, cách đó 60 km, nơi đây hiện có 62 thanh niên đang học nghề. Những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên đã thành công vượt qua kỳ thi của họ. Ngoài ra, công việc xây dựng trường dạy nghề tiếp theo ở làng Kakozi, miền nam Tanzania đã được hoàn thiện. Chậm nhất là bắt đầu từ tháng 12 năm 2016, sinh viên có thể được giảng dạy tại đây, điều này sẽ mở ra các triển vọng trong tương lai và củng cố nền kinh tế của toàn khu vực.