Biến chứng do đái tháo đường

Các yếu tố sinh học (biofactor) có thể hỗ trợ hiệu quả các chiến lược điều trị khác nhau cho các biến chứng do đái tháo đường.

Bệnh đái tháo đường, hoặc bệnh đái tháo đường type 2, có thể gây ra nhiều biến chứng khác nhau. Tin tốt là: Với cách tiếp cận đúng, chúng ta có thể chống tại những hậu quả này. Có nghĩa là, bên cạnh việc kiểm soát tốt đường huyết, còn cần phải có một lối sống khoẻ mạnh. Các yếu tố sinh học có thể có đóng góp quan trọng về mặt tự nhiên vào việc đó.

Các sản phẩm của chúng tôi