Ban quản trị

Gerhard Mayer

Giám đốc Điều hành

Nhà kinh tế học đã được cấp bằng này từng là Giám đốc Tài chính trong một tập đoàn đại chúng về công nghệ y khoa hoạt động trên toàn thế giới trong 17 năm. Với tư cách là Giám đốc Điều hành và giám đốc kinh doanh của chúng tôi, Gerhard Mayer chịu trách nhiệm về các bộ phận Nhân sự, CNTT, Chuỗi cung ứng và Kinh doanh và Phát triển cũng như quản lý tài chính.

Jochen Schlindwein

Giám đốc Điều hành

Kỹ sư Kinh doanh có bằng MBA về Kinh doanh Quốc tế, Jochen Schlindwein đã làm việc 15 năm tại Procter & Gamble trước khi chuyển sang Merck Consumer Health vào năm 2012. Là Giám đốc Điều hành, Ông Schlindwein chịu trách nhiệm về Bán hàng Toàn cầu, Tiếp thị Toàn cầu và Y vụ Toàn cầu bao gồm Cảnh giác Dược.