Cơ hội phát triển, thù lao & phúc lợi

Một đội ngũ quốc tế đầy năng động

Là một công ty quốc tế, chúng tôi tự hào về văn hóa doanh nghiệp “đa sắc màu” của mình với nguồn nhân sự hội ngộ từ nhiều quốc gia khác nhau.

Chúng tôi đề cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm, tư duy kinh doanh và tinh thần đồng đội, đồng thời cung cấp cho mọi nhân viên nền tảng để họ có thể đóng góp tích cực vào sự thành công của công ty.

Phát triển nhân viên

Chúng tôi giúp nhân viên của mình theo đuổi mục tiêu và khát vọng nghề nghiệp của bản thân. Chúng tôi mang đến cho họ các cơ hội đào luyện liên tục mang tính cá nhân và chuyên nghiệp dưới hình thức các khóa đào tạo và tập huấn trong nội bộ và ở bên ngoài, được điều chỉnh cho phù hợp với kỹ năng của từng cá nhân và nhu cầu của công ty.

Một điểm rất quan trọng đối với chúng tôi là phát triển các giám đốc điều hành từ hàng ngũ của mình để sau đó có thể hỗ trợ họ trong vai trò mới. 

Thù lao & phúc lợi

Thành tích được tưởng thưởng. Điều này bao gồm thù lao theo giá thị trường, xét lươngthưởng cá nhân hàng năm dựa trên các mục tiêu đã thỏa thuận với từng cá nhân.

Nhân viên chúng tôi cần phải duy trì một thể trạng và tinh thần thật tốt. Do đó, chúng tôi cung cấp các quyền lợi bổ sung như ngày vì sức khỏe.

Giờ làm việc của chúng tôi được sắp xếp một cách linh hoạt để có thể cân bằng giữa các nhu cầu công việc và cá nhân.

Để chăm lo chu đáo cho bạn ở tuổi xế chiều, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình hưu trí công ty, như bảo hiểm trực tiếp chẳng hạn.

Nhiều năm qua, chúng tôi luôn hài lòng về sự phát triển tích cực của công ty mình. Đây là lý do để chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện công ty cho nhân viên của mình mỗi năm vài lần.