Bổ sung sự thiếu hụt thiamine

Thiamine đóng vai trò quan trọng trong chuyển hoá của cơ thể. Bệnh nhân đái tháo đường thiếu hụt thiamine khoảng 75% so với người khoẻ mạnh.

Benfotiamine là chất thuộc nhóm thiamine thân dầu, sinh khả dụng cao hơn so với thiamine thân nước. Đóng vai trò cải thiện chuyển hoá thông qua kích hoạt enzyme transketolase.

milgamma® mono có hoạt chất benfotiamine với các bằng chứng nghiên cứu lâm sàng trong điều trị bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường hoặc do nghiện rượu.

Sản phẩm khác